STAIRS

Storytelling and Training to Advance Individual Recovery Skills

Wat is STAIRS?

STAIRS is een aanbod voor mensen die aan het einde zitten van hun depressiebehandeling of dit net hebben afgerond. Het doel is weer grip op je leven te krijgen na een depressie. Welke gevolgen merk jij van de depressie in je leven en hoe kun je hier mee omgaan?

Het leven na een depressie is niet automatisch een leven zonder depressie. Wanneer de symptomen die horen bij een depressie – na behandeling – een stuk minder of zelfs weg zijn, blijven de gevolgen van een depressie vaak nog lang merkbaar. Wat betekent dit voor je zelfbeeld? Of voor het oppakken van je dagelijkse routines? Zowel in je thuissituatie als in sociale situaties buitenshuis kunnen de gevolgen van een depressie een rol spelen. Hierdoor kan je leven van voor de depressie aanvoelen als een kledingstuk wat ineens niet comfortabel meer zit.

Middels een combinatie van groepsbijeenkomsten, oefeningen, online tools en ervaringsdeskundigheid biedt STAIRS handvatten voor het persoonlijk herstel. Tijdens STAIRS ga je actief aan de slag om uit te vinden wat voor jou werkt; onder andere op het gebied van structuur, zelfbeeld, ontspanning en verbinding maken.

STAIRS is ontwikkeld door een gevarieerde projectgroep van o.a. ervaringsdeskundigen, psychologen en onderwijsdeskundigen.  De eerste ervaringen met het volgen van STAIRS zijn inmiddels opgedaan en de resultaten worden op dit verwerkt om het programma nog verder aan te scherpen. Medio oktober starten we met het aanbieden van STAIRS bij GGZ organisaties om de werking wetenschappelijk te kunnen onderzoeken.

Wat is STAIRS?

Videodagboek door deelnemer Siebrig Vink

Wil je meer informatie over het project? Neem dan contact op via info@stairstraining.nl

Dit project is een samenwerking van het UMCG Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, MIND en Alles Goed 
en wordt mede mogelijk gemaakt door de VCVGZ en het Agis Innovatiefonds.